You are here

Nesteen referenssimarginaalin laskenta

Nesteen refenssimarginaali

 • Hinnoitteluperusteena Porvoon ja Naantalin jalostamot
 • Syöttöainerakenne vertailukelpoinen Nesteen kanssa
 • Tuoterakanne vertailukelpoinen Nesteen kanssa
 • Samanlainen kustannusrakenne vs. Nesteen kokonaisjalostusmarginaali

Merkittävimmät erot referenssimarginaalin ja kokonaisjalostusmarginaalin välillä

 • Nesteen todellinen toteutunut syöttöaine- ja tuoterakenne
 • Nesteen todellinen toteutunut myynnin jakauma, tuotemarginaalit sekä myynnin ajoitus
 • Todelliset muuttuvat kustannukset (tuotanto ja rahdit)
 • Perusöljytuotannon vaikutus
 • Contango-varastointien vaikutus
Muuttuja Referenssihinta
REB (venäläinen raaakaöljy) Urals/Brent CIF -hintaero Rotterdam (Platt's) USD/bbl - rahtikustannus Primorsk/Rotterdam + rahtikustannus Primorsk/Porvoo
Brent dated -raakaöljy Brent dtd (Platt's) + rahtikustannus Sullom Voe/Porvoo
Tuotehinnat Platt's CIF cargoes -noteeraukset USD/t

 

Syöttöaine Kaava
REB-raakaöljy Standardiosuus REB 55 % * hinta
Brent dated -raakaöljy Standardiosuus Brent dtd 45 % * hinta
  Yläpuoliset yhteensä = raaka-ainekustannukset USD/bbl

 

Tuotteet Kaava
Propaani (7 000 + MT) Standardisaanto 1 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,39)**
Butaani (3 000 + MT) Standardisaanto 1 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,39)**
Bensiini 10ppm Standardisaanto 30 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,39)**
Naphtha Standardisaanto 1 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,39)**
Jet Standardisaanto 5 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,39)**
Diesel (ULSD 10 ppm) Standardisaanto 45 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,39)**
LSFO ( 1,0 % matalarikkinen polttoöljy) Standardisaanto 1 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,39)**
HSFO (3,5 % runsasrikkinen polttoöljy) Standardisaanto 9 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,39)**
  Yläpuoliset yhteensä = Tuotannon arvo USD/bbl
Neste vertailumarginaali = Tuotteiden arvo - raaka-ainekustannukset -standardi jalostuksen muuttuvat kustannukset (2 USD/bbl) - myynnin rahtikustannukset (1,02 USD/bbl)***

 

** REB-raakaöljyn t > bbl-kerroin on 7,25 ja Brent dtd -raakaöljyn bbl-kerroin 7,55.

*** Myynnin rahtikustannukset oletetaan staandardeiksi 15 USD/tonni. Oletetaan, että 50 % tuotannosta menee vientiin. Rahtikustannusten laskentakaava: 15* 50 % / 7,39.

Rahtikustannukset:

 • Primorsk/Rotterdam -rahti USD/bbl = flat rate 8.55 USD/ton * WS TD17 (month average) / 100 / 7.25
 • Primorsk/Porvoo -rahti USD/bbl = flat rate 3.84 USD/ton * WS TD17 (month average) / 100 / 7.25
 • Sullom Voe/Porvoo -rahti USD/bbl =  flat rate 8.90 USD/ton * WS TD17 (month average) / 100 / 7.55